رئيس جديد اتاق ايران:

خصوصي سازي بايد به ريل اصلي خود بازگردد

 خصوصي سازي بايد به ريل اصلي خود بازگردد

رئیس جدید اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، توسعه رقابت و شفافیت در اقتصاد بخش خصوصی و سیاستها و برنامه های اتاق ، توانمندسازی بخش خصوصی برای جذب تصدی های دولتی و توسعه مناسبات بین المللی و همچنین تقویت اتاقهای بازرگانی مشترک را از اولویتهای چهار سال آینده اعلام کرد.

 

به گزارش نفت ايراني ، محسن جلال پور افزود: در اجرای سیاستهای کل اصل 44 باید ابتدا بند الف با رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی برای افزایش توان جذب تصدی های دولتی اجرا می شد و سپس واگذاریها در بند ج انجام می گرفت اما بر عکس انجام شد و حدود 10 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده و عمده واگذاریها نصیب دولتی ها شده است.

جلال پور تصریح کرد: ایجاد شفافیت در رفتارها و برنامه های اتاق بازرگانی ایران در اولویت است و باید بعنوان سخنگوی بخش خصوصی، مشکلات این بخش، موانع سر راه و همچنین آینده گرایی فعالیتهای بخش خصوصی در دوره پس از تحریم را به خوبی تبیین کنیم و برای کمک به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور برنامه ریزی شود.

وی افزود: مسئولیت رئیس اتاق بیشتر نقش سخنگویی بخش خصوصی است تا مسیر را برای نقش آفرینی در فضای رقابتی و شفاف فراهم آوریم، با اجماع نخبگان اقتصادی و بازرگانی کشور در اتاق ایران به این سمت انتخاب شدم و بعنوان فردی که همه مراحل اداری را در نهاد اتاق بازرگانی از عضویت در اتاق بازرگانی کرمان و حضور در کمیسیونهای تخصصی ایران طی کرده ام در خدمت همه فعالان بخش خصوصی هستم تا برای توسعه اقتصاد ملی وظیفه خود را ایفا کنم.

وی افزود: باید شفاف سازی و چابک سازی را از خود اتاق شروع کنیم و بعنوان الگو آنرا از جامعه اقتصادی کشور هم مطالبه خواهیم کرد، همه تصمیم ها در فضای شفاف گرفته خواهد شد و اصلی ترین نیاز اقتصادی کشور هم ایجاد فضای رقابتی است از این رو باید جایگاه اتاق و نقش بخش خصوصی را در اقتصاد ملی ارتقا دهیم.

جلال پور گفت: توانمندسازی بخش خصوصی در برنامه است تا به اجرای مؤثر و دقیق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کمک کنیم و ظرفیت بخش خصوصی برای جذب تصدی های این قانون بزرگتر شود.

رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران همچنین بر توسعه مناسبات بین المللی تأکید کرد و افزود: برای دوران پس از تحریم نیز برنامه ریزی می کنیم و دفتری برای مدیریت این موضوع ایجاد می شود و دیگر اولویت ما ایجاد مرکزی برای تهیه آمارهای دقیق است تا مبنای درستی هم برای برنامه ریزی داشته باشیم و آمارهای غیردقیق ما را اذیت نکند.

منبع: سازمان صدا و سيما

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت