مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران:

استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت مواد زائد هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد

 استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت مواد زائد هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران با بیان این که به دلیل نبود مدیریت صحیح برای مواد زائد این آلودگیها بیشتر و بیشتر شده، گفت: متاسفانه در سالهای اخیر چنان که باید از فناوریهای نوین در این عرصه استفاده نشده است.

 

به گزارش  نفت ایرانی محمدعلی عمادی در دومین کنفرانس نقش پژوهش و فناوریهای نوین در مدیریت مواد زائد صنعت نفت، گفت: مثلث انسان ، طبیعت و آلودگی ، به مثلث چالش بر انگیزی بدل شده است و متاسفانه در زنجیره اکتشاف، حفاری، استخراج ، تولید ، تصفیه و سایر مراحل تولید نفت بیش از همه به تولید توجه شده و توجه به موضوعات زیست محیطی  و مدیریت مواد زائد کم و یا بسیار محدود است.

 

وی گفت: در حال حاضر همراه با تولید فعلی نفت، حدود ٤٥٠ هزار بشکه آب آلوده به نفت تولید می شود و این عدد هر روز افزایش می یابد. همچنین سالانه ٦٠٠ هزار تن  کنده های حفاری تولید می شود و این آمار نیز هر روز بیشتر می شود.

 

وی تاکید کرد که به دلیل نبود مدیریت صحیح برای مواد زائد این آلودگیها بیشتر و بیشتر شده و متاسفانه در سالهای اخیر چنان که باید از فناوریهای نوین در این عرصه استفاده نشده است.

 

عمادی به عنوان رئیس این کنفرانس ، فرهنگ سازی ، آشنایی با مسائل روز دنیا، آشنایی با مسائل مدرن این صنعت ، نگاه به مواد زائد به عنوان دانش مدرن، هم اندیشی و هم افزایی صاحب نظران و توجه به بازیابی انرژی در مواد زائد را از مهمترین اهداف این کنفرانس برشمرد .

 

وی گفت: شناخت ابعاد این موضوع در صنعت نفت ، قوانین و آیین نامه ها ، استانداردها و راهکارهای بهینه برای استفاده از مواد زائد از جمله محورهای اصلی مورد بررسی در این کنفرانس است.

 

 در این کنفراس همچنین حسن پسندیده ، مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، با تاکید بر این که پسماندهای نفتی چالشهای زیادی دارند و باید به همان نسبت راهکارهایی را برای آنها به دست بیاوریم، گفت: استخراج نفت به خودی خود اثرات زیست محیطی دارد.

 

وی به نمونه های آلودگیهای زیست محیطی مواد زائد اشاره کرد و گفت: نمونه هایی از لجن کف مخزن و حوضچه ها، پسماندهای آزمایشگاهی، خاکهای آلوده به مواد نفتی و یا پسماندهای حاصل از تعمیرات از جمله مواد زائد در نفت هستند که در عمده موارد برای آنها برنامه ریزی صورت نگرفته است.

 

پسندیده تاکید کرد که باید در این حوزه از فعالان حوزه پسماند حمایت و ذیربطان و ذینفعان نیز هدایت شوند و همه امور مربوط به تولید مواد زائد نیز مورد نظارت قرارگیرند.

 

وی تاکید کرد که مواد زائد نفتی ، زباله نیستند و باید با ارزش افزوده ای که دارند به چرخه تولید برگردند و افزود: باید به چشم فرصت به این مواد نگاه شود تا هم تولید و توسعه ادامه یابد و هم محیط زیست امکان نفس کشیدن داشته باشد.

منبع: شانا

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت