باتشکیل یک کارگروه

ایران درصدد تبدیل استاندارد نفتیAPI به IPI است

ایران درصدد تبدیل استاندارد نفتیAPI به IPI  است
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت با اعلام این که تبدیل استاندارد API به IPI از مدتها پیش در حال بررسی است، گفت: تبدیل این استاندارد حساسیتهای ویژه خود را دارد و باید همه مزیتها و معایب و نیز ابعاد بین المللی آن را بررسی کرد.

 

به گزارش نفت ایرانی ، محمدعلی عمادی درباره پیگیریهای صورت گرفته در کارگروه بررسی تبدیل استاندارد API به IPI، گفت: این موضوع پیش از این نیز بررسی شده بود، اما در دوره کنونی حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت بر آن تاکید و کارگروهی تشکیل شد تا ابعاد مختلف این تحول مهم را بررسی کند.

 

وی با بیان این که این کارگروه در حال بررسی است تا منطقی و امکانپذیر بودن تبدیل این استاندارد را ارزیابی کند، اظهار کرد: دو نگاه ایرانیزه کردن این استاندارد، بین المللی کردن آن و یک نگاه میانه و تلفیقی از هر دو وجود دارد.

 

عمادی با اشاره به استانداردهای نفت ایران (IPS) که سالهای زیادی به وسیله معاونت مهندسی در حال بررسی است، گفت: تبدیل این استاندارد حساسیتهای ویژه خود را دارد و باید همه مزیتها و معایب و نیز ابعاد بین المللی آن را بررسی کرد.

 

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد:  انتقال استانداردها در بازار بین المللی حساسیتهایی را دارد، برای مثال روسیه نیز در دورانی استاندارد رمزنگاری بلوکی گوست (GOST) را داشت، اما با گذشت زمان، برای ادامه حضور در بازار جهانی مجبور به رعایت و استفاده از استاندارد بین المللی کرد، از این رو باید در این مطالعات با دقت پیش رویم.

منبع : شانا

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت